Tècnica de Sistemes Cal Peles

Map 2012 - Microsoft Active Professional

Map 2012 – Microsoft Active Professional

468 Kilometres quadrats, son suficients per a encabir en un País modern com el Principat d’Andorra, la Tradició i les Noves Tecnologies. Mantenint el sempre precari equilibri entre la Innovació i la Tradició, les Empreses Andorranes es situen arreu del Mon.

La Serenor de Les Valls i la Sol·lidesa de les Muntanyes ens duu aquest equilibri que sabem transmetre a les nostres tasques de cada dia, mirant endavant i mai oblidant als Companys de Camí, i als que en precediren.

Julita Morera Porta – Gerent.

La sol·lidesa de les Construccions de l’Home, no es mesuren per la seva Durada ni Grandesa, ans per la seua contribució a la Humanitat.

Des de Tècnica de Sistemes Cal Peles us oferim els serveis de Disseny, implementació i manteniment de les vostres xarxes informàtiques empresarials.

En col·laboració amb els principals fabricants, i emprant els productes i sistemes de reconeguda vàlua, assolim el nivell més adient de Seguretat i Estabilitat, integrant en tot el conjunt, els sistemes de Documentació, Missatgeria, Connectivitat, Accés remot i Gestió Empresarial.

Assolir un baix TCO i un òptim ROI, en un entorn tecnològic que equilibri Usabilitat i Seguretat son les nostres prioritats davant un constant canvi i adequació de les empreses a les Noves Tecnologies.

Actualment el nostre abast operatiu cobreix el Principat d’Andorra, França, Bèlgica, Suïssa, Itàlia, Catalunya, Holanda, Malta, Sots Àfrica i Espanya.

El nostre compromís, ésser operatius les 24 hores amb les màximes garanties de seguretat.

Jan Arbona – Director de Seguretat

Bettier xarxa
BitDefender Partner Network Plus